Articolul 85
Pentru importurile de bunuri, baza de impozitare este valoarea in vama, stabilita in conformitate cu dispozitiile comunitare in vigoare.
Articolul 86
(1) Baza de impozitare include urmatoarele elemente, in masura in care acestea nu sunt deja incluse:
(a) impozite, drepturi, prelevari si alte taxe datorate in afara statului membru de import si cele datorate ca urmare a importului, exceptand TVA care este perceputa;
(b) cheltuieli accesorii, precum comisioane, cheltuieli de ambalare, transport si asigurare, care intervin pana la primul loc de destinatie pe teritoriul statului membru de import, precum si cele care decurg din transportul catre alt loc de destinatie din Comunitate, in cazul in care locul respectiv este cunoscut la momentul aparitiei faptului generator.
(2) În sensul alineatului (1) litera (b), „primul loc de destinatie” inseamna locul mentionat pe scrisoarea de trasura sau pe orice alt document in baza caruia bunurile sunt importate in statul membru de import. În cazul in care nu exista o asemenea mentiune, primul loc de destinatie este considerat a fi locul primului transfer al incarcaturii in statul membru de import.
Articolul 87
Baza de impozitare nu include urmatoarele elemente:
(a) reduceri de pret cu titlu de sconturi pentru plata anticipata;
(b) reduceri de pret si rabaturi acordate clientului si obtinute de catre acesta la momentul importului.
Articolul 88
Atunci cand bunurile exportate temporar din Comunitate sunt reimportate dupa ce au suferit, in afara Comunitatii, procese de reparatie, prelucrare, adaptare, confectionare sau reprelucrare, statele membre iau masuri pentru a se asigura ca regimul fiscal al bunurilor in scopuri de TVA este acelasi cu cel aplicabil in cazul in care procesele de reparatie, prelucrare, adaptare, confectionare sau reprelucrare au fost efectuate pe teritoriul lor.
Articolul 89
Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, nu isi exercitau optiunea in temeiul articolului 98 de a aplica o cota redusa pot prevedea ca, pentru importul de obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 2, 3 si 4, este necesar ca baza de impozitare sa fie egala cu o fractiune din suma stabilita in conformitate cu articolele 85, 86 si 87.
Fractiunea prevazuta la primul paragraf este stabilita in asa fel incat TVA astfel datorata sa fie egala cu cel putin 5 % din suma stabilita in conformitate cu articolele 85, 86 si 87.

- publicitate -