Articolul 83
Pentru achizitia intracomunitara de bunuri, baza de impozitare se stabileste in functie de aceleasi elemente utilizate in conformitate cu capitolul 1 in scopul determinarii bazei de impozitare pentru livrarea acelorasi bunuri pe teritoriul statului membru in cauza. În cazul operatiunilor considerate achizitii intracomunitare de bunuri, prevazute la articolele 21 si 22, baza de impozitare este reprezentata de pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilite la momentul livrarii.
Articolul 84
(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca accizele datorate sau achitate de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara a unui produs supus accizelor sunt incluse in baza de impozitare in conformitate cu articolul 78 primul paragraf litera (a).
(2) Atunci cand, dupa efectuarea achizitiei intracomunitare de bunuri, persoana care a achizitionat bunurile obtine o rambursare a accizelor achitatein statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare este redusa in mod corespunzator in statul membru pe al carui teritoriu s-a efectuat achizitia.

- publicitate -