Articolul 70
Faptul generator intervine si TVA devine exigibila atunci cand bunurile sunt importate.
Articolul 71
(1) Atunci cand, la introducerea in Comunitate, bunurile sunt plasate intr-unul dintre regimurile sau se afla in una dintre situatiile prevazute la articolele 156, 276 si 277 sau sub regimuri de admitere temporara cu scutire totala de drepturi de import sau sub regimuri de tranzit extern, faptul generator intervine si TVA devine exigibila doar in momentul in care bunurile nu mai intra sub incidenta regimurilor sau situatiilor respective.
Cu toate acestea, atunci cand bunurile importate sunt supuse drepturi vamale, prelevarilor agricole sau unor taxe similarestabilite in cadrul unei politici comune, faptul generator intervine si TVA devine exigibila in momentul in care intervine faptul generator privind taxele respective, iar drepturile respective devin exigibile.
(2) Atunci cand bunurile importate nu sunt supuse nici uneia dintre drepturile prevazute la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre aplica, in ceea ce priveste faptul generator si momentul la care TVA devine exigibila, dispozitiile in vigoare care reglementeaza drepturile vamale.

- publicitate -