Articolul 68
Faptul generator intervine atunci cand este efectuata achizitia intracomunitara de bunuri.
Achizitia intracomunitara de bunuri este considerata a fi efectuata atunci cand livrarea de bunuri similare pe teritoriul statului membru respectiv este considerata a fi efectuata.
Articolul 69
(1) În cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, TVA devine exigibila in cea de a cincisprezeceazi a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), TVA devine exigibila la emiterea facturii prevazute la articolul 220, in cazul in care facturi fiscale este emisa inainte de cea de a cincisprezeceazi a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator.

- publicitate -