Articolul 60
Locul importului de bunuri este statul pe al carui teritoriu se afla bunurile la momentul intrarii lor in Comunitate.
Articolul 61
Prin derogare de la articolul 60, in cazul in care, la intrarea in Comunitate, bunurile care nu se afla in libera circulatie intra sub unul dintre regimurile sau se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 156 sau sub regimuri de admitere temporara cu scutire totala de drepturi de import sau sub regimuri de tranzit extern, locul importului bunurilor respective este statul membru pe al carui teritoriu bunurile nu mai intra sub incidenta regimurilor sau situatiilor respective.
În mod similar, in cazul in care, la intrarea in Comunitate, bunurile care se afla in libera circulatie sunt plasate intr-unul dintre regimurile sau se afla in una dintre situatiile prevazute la articolele 276 si 277, locul importului este statul membru pe al carui teritoriu bunurile nu mai intra sub incidenta regimurilor sau situatiilor respective.

- publicitate -