Articolul 58
Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea concurentei, statele membre pot considera, in ceea ce priveste prestarea de servicii prevazute la articolul 56 alineatul (1) si inchirierea de mijloace de transport:
(a) locul prestarii tuturor serviciilor respective sau a unora dintre ele, in cazul in care este situat pe teritoriul lor, ca fiind situat in afara Comunitatii, atunci cand utilizarea si exploatarea efective ale serviciilor au loc in afara Comunitatii;
(b) locul prestarii tuturor serviciilor respective sau a unora dintre ele, in cazul in care este situat in afara Comunitatii, ca fiind situat pe teritoriul lor, atunci cand utilizarea si exploatarea efective ale serviciilor au loc pe teritoriul lor.
Cu toate acestea, prezenta dispozitie nu se aplica serviciilor prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (k), atunci cand serviciile respective sunt prestate unor persoane neimpozabile.
Articolul 59
(1) Statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de telecomunicatii prestate persoanelor neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care dispune de sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care sunt prestate serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale economice sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.
(2) Pana la 31 decembrie 2006, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), prestate unor persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care dispune de un sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care sunt prestate serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale economice sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.
M1(2) Pana la 31 decembrie 2008, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), furnizate persoanelor neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul sau reSedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana platitoare de impozit care si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau dispune de o unitate fixa in afara Comunitatii de unde furnizeaza serviciile, sau care, in absenta unui astfel de sediu sau a unei unitati fixe, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.M1
M3(2) Pana la 31 decembrie 2009, statele membre aplica articolul 58 litera (b) serviciilor de radiodifuziune si televiziune, prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (j), care sunt prestate catre persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau cu domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care dispune de un sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care sunt prestate serviciile sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale economice sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii.M3

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Art. 59 (2) a fost modificat de Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic