Articolul 56
(1) Locul prestarii urmatoarelor servicii unor clienti stabiliti in afara Comunitatii sau unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar intr-o tara diferita de cea a prestatorului este locul unde clientul si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau locul unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul sau, in absenta unui astfel de loc, locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita:
(a) transferurile si cesiunile de drepturi de autor, brevete, licente, marci de comert si alte drepturi similare;
(b) serviciile de publicitate;
(c) serviciile prestate de consultanti, ingineri, birourile de consultanta, avocati, contabili si alte servicii similare, precum si prelucrarile de date si furnizarea de informatii;
(d) obligatiile de a se abtine de la desfasurarea, totala sau partiala, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezentul alineat;
(e) operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv de reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
(f) punerea la dispozitie de personal;
(g) inchirierea de bunuri mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
(h) acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a electricitatii si prestarea de servicii de transport sau de transmitere prin aceste sisteme, precum si prestarea de alte servicii direct legate de acestea;
(i) serviciile de telecomunicatii;
(j) serviciile de radiodifuziune si televiziune;
(k) serviciile prestate pe cale electronica, precum cele prevazute in anexa II;
(l) prestarea de servicii de catre intermediari, care actioneaza in numele si in contul altor persoane, atunci cand intermediarii respectivi intervin in prestarea serviciilor prevazute la prezentul alineat.
(2) Atunci cand prestatorul unui serviciu si clientul comunica prin posta electronica, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul prestat este un serviciu prestat pe cale electronica in sensul alineatului (1) litera (k).
(3) Alineatul (1) literele (j) si (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2006.
M1(3) Alineatul (1) literele (j) și (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2008.M1
M3(3) Alineatul (1) literele (j) si (k) si alineatul (2) se aplica pana la 31 decembrie 2009.M3

Articolul 57
(1) Atunci cand serviciile prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (k) sunt prestate unor persoane neimpozabile stabilite intr-un stat membru sau care isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, de catre o persoana impozabila care si-a stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu comercial fix in afara Comunitatii de la care este prestat serviciul sau care, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale sau a unui sediu comercial fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, locul prestarii este locul unde persoana neimpozabila este stabilita sau locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(2) Alineatul (1) se aplica pana la 31 decembrie 2006.
M1(2) Alineatul (1) se aplică pană la 31 decembrie 2008.M1
M3(2) Alineatul (1) se aplica pana la 31 decembrie 2009.M3

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Art. 56 (3) si art. 57 (2) au fost modificate de Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic