Sari la conținut

CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 3 Prestarea de servicii de transport

Articolul 46
Locul prestarii de servicii de transport altele decat transportul intracomunitar de bunuri este locul unde are loc transportul, in functie de distantele parcurse.
Articolul 47
Locul prestarii de servicii de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al transportului.
Cu toate acestea, in cazul in care transportul intracomunitar de bunuri este prestat unor clienti identificati in scopuri de TVA intr-un alt stat membru decat cel de plecare al transportului, locul prestarii este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
Articolul 48
„Transport intracomunitar de bunuri” inseamna orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite.
„Locul de plecare” inseamna locul unde incepe efectiv transportul bunurilor, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile.
„Locul de sosire” inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri.
Articolul 49
Transportul de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate pe teritoriul aceluiasi stat membru este considerat transport intracomunitar de bunuri atunci cand transportul respectiv este legat direct de un transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite.
Articolul 50
Locul prestarii de servicii de catre un intermediar, care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intermediarul intervine in prestarea serviciilor de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al transportului.
Cu toate acestea, atunci cand clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA in alt stat membru decat cel de plecare al transportului, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
Articolul 51
Statele membre pot sa nu aplice TVA partii din transportul intracomunitar de bunuri care traverseaza ape ce nu fac parte din teritoriul Comunitatii.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version