CAP. 3 Locul prestarii de servicii Sectiunea 2 Dispozitii speciale Subsectiunea 1 Prestarea de servicii de catre intermediari

26

Articolul 44
Locul prestarii de servicii de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane, alta decat cele prevazute la articolele 50 si 54 si la articolul 56 alineatul (1), este locul in care este efectuata tranzactia principala in conformitate cu prezenta directiva.
Cu toate acestea, in cazul in care clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA intr-un alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu este efectuata operatiunea respectiva, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.

- Publicitate -