CAP. 2 Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri

64

Articolul 40
Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este considerat a fi locul unde se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre persoana care le achizitioneaza.
Articolul 41
Fara sa aduca atingere articolului 40, locul unei achizitii intracomunitare de bunuri mentionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i) este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis numarul de identificare in scopuri de TVA sub care a efectuat achizitia persoana care a achizitionat bunurile, cu exceptia cazului in care persoana care achizitioneaza bunurile dovedeste ca achizitia a fost supusa TVA in conformitate cu articolul 40.
În cazul in care achizitia este supusa TVA in conformitate cu primul paragraf, ulterior in temeiul articolului 40 achizitia fiind supusa TVA in statul membru in care se incheie transportul sau expeditia bunurilor, baza de impozitare se reduce in mod corespunzator in statul membru care a emis numarul de identificare in scopuri de TVA sub care a efectuat achizitia persoana care a achizitionat bunurile.
Articolul 42

Articolul 41 primul paragraf nu se aplica si se considera ca TVA a fost aplicata achizitiei intracomunitare de bunuri in conformitate cu articolul 40 atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) persoana care a achizitionat bunurile dovedeste ca a efectuat achizitia intracomunitara in scopul unei livrari ulterioare, pe teritoriul statului membru identificat in conformitate cu articolul 40, pentru care persoana careia ii sunt livrate bunurile a fost desemnata ca persoana obligata la plata TVA in conformitate cu articolul 197;
(b) persoana care a achizitionat bunurile a indeplinit obligatiile prevazute la articolul 265 privind depunerea declaratiei recapitulative.

- Publicitate -