ART. 19 Reguli generale

255

(1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri,dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
(2) Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu exceptia cazului prevazut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica in cursul anului fiscal.
(3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.
(4) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.
(5) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.

- Publicitate -

7 COMENTARII

  1. […] ORDINUL nr. 222/2008 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer NOTA ACT: Emitent: presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Publicat in MOf: nr. 129 din 19 februarie 2008 Functie activa: – Functie pasiva: Rectificarea nr. 222 din 8 februarie 2008, publicata in MOf. nr. 227 din 25 martie 2008 Cuprins: 9 articole, 3 anexe Sumar continut: Contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea in scris a organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, un dosar in vederea stabilirii preturilor de transfer. Continutul trebuie sa contina o serie de documente si informatii mentionate in ordin. In situatia neprezentarii dosarului, organul fiscal va efectua estimarea preturilor de transfer conform procedurii stabilite prin anexa 3 la ordin. Prevederi privind preturilor de transfer si persoane afiliate sunt la art. 7, art. 11, art. 19. […]

  2. Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.
    Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 mai 2005).
    Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005*).
    *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
    Alin. (5) al art. 19 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.