Articolul 38
(1) În cazul livrarilor de gaz prin intermediul sistemului de distributie a gazelor naturale sau de electricitate catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii este considerat a fi locul unde comerciantul persoana impozabila respectiv si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau locul unde dispune de un sediu comercial fix pentru care sunt livrate bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu al activitatii sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(2) În sensul alineatului (1), „comerciant persoana impozabila” inseamna o persoana impozabila a carei activitate principala legata de cumpararile de gaz sau electricitate consta in revanzarea acestor produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.
Articolul 39
În cazul livrarii de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, care nu intra sub incidenta articolului 38, locul livrarii respective este considerat a fi locul unde clientul utilizeaza si consuma efectiv bunurile.
Atunci cand gazul sau electricitatea nu sunt in totalitate consumate efectiv de client, se considera ca bunurile neconsumate respective au fost utilizate si consumate la locul unde clientul si-a stabilit sediul activitatii economice sau unde dispune de un sediu comercial fix pentru care sunt livrate bunurile. În absenta unui astfel de sediu al activitatii sale sau a unui sediu comercial fix, locul utilizarii si consumului bunurilor de catre client este considerat a fi locul unde acesta isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

- publicitate -