Articolul 24
(1) „Prestare de servicii” inseamna orice operatiune care nu constituie o livrare de bunuri.
(2) „Servicii de telecomunicatii” inseamna servicii care au ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau de informatii de orice natura prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmiteri, emiteri sau receptii, inclusiv furnizarea accesului la retelele mondiale de informatii .
Articolul 25
O prestare de servicii poate consta, intre altele, in una dintre urmatoarele operatiuni:
(a) cesiunea de bunuri necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate;
(b) obligatia de a se abtine de la o actiune sau o situatie sau de a tolera o actiune sau o situatie;
(c) prestarea de servicii efectuata pe baza unui ordin emis de o autoritate publica sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii.
Articolul 26
(1) Fiecare dintre urmatoarele tranzactii este considerata o prestare de servicii efectuata cu plata:
(a) utilizarea in folosul propriu a bunurilor care constituie o parte din activele folosite in cadrul unei activitati economice de catre persoanele impozabile sau de catre personalul acestora sau, mai general, utilizarea acestora in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii sale, atunci cand TVA aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial;
(b) prestarea gratuita de servicii de catre persoanele impozabile in folosul propriu sau al personalului acestora, sau, mai general, in alte scopuri decat cele de activitate.
(2) Statele membre pot deroga de la dispozitiile alineatului (1), cu conditia ca aceasta derogare sa nu conduca la denaturarea concurentei.
Articolul 27
Pentru a preveni denaturarea concurentei si dupa consultarea comitetului TVA, statele membre pot asimila unei prestari de servicii efectuate cu plata, prestarea de catre o persoana impozabila a unui serviciu in scopul desfasurarii activitatii sale economice, atunci cand TVA aferenta unui astfel de serviciu nu este deductibila in intregime in cazul in care serviciul este prestat de o alta persoana impozabila.
Articolul 28
Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte persoane ia parte la o prestare de servicii, se considera ca ea a primit si a prestat ea insasi serviciile respective.
Articolul 29
Articolul 19 se aplica in mod similar prestarilor de servicii.

- publicitate -