Articolul 20
„Achizitie intracomunitara de bunuri” inseamna obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate catre persoana care achizitioneaza aceste bunuri, de catre furnizor, sau de catre persoana care achizitioneaza bunurile sau in numele acestora, intr-un alt stat membru decat cel in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor.
Atunci cand bunurile achizitionate de o persoana juridica neimpozabila sunt expediate sau transportate dintr-un teritoriu tert sau dintr-o tara terta si importate de persoana juridica neimpozabila respectiva intr-un alt stat membru decat cel in care este se incheie expedierea sau transportul, se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru de import. Statul membru respectiv acorda importatorului desemnat sau recunoscut in temeiul articolului 201 ca persoana obligata la plata TVA, o rambursare a TVA achitate pentru importul bunurilor, cu conditia ca importatorul sa faca dovada faptului ca achizitia sa a fost supusa TVA in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.
Articolul 21
Utilizarea de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii sale economice, a unor bunuri expediate sau transportate de persoana impozabila respectiva sau in numele acesteia din alt stat membru, in care bunurile au fost produse, extrase, prelucrate, cumparate sau achizitionate in sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b) sau in care au fost importate de persoana impozabila respectiva in scopul desfasurarii activitatii sale economice este considerata o achizitie intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros.
M6 Articolul 22
Se considera ca fiind achizitie intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros utilizarea de catre fortele armate ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil care le insoteste, a unor bunuri la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare care guverneaza piata interna a unui stat membru, atunci cand importul bunurilor in cauza nu poate beneficia de scutirea prevazuta la articolul 143 alineatul (1) litera (h). M6
M6 Articolul 22
Utilizarea de catre fortele armate ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil care le insoteste, a unor bunuri la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare care guverneaza piata interna a unui stat membru, este considerata achizitie intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros, atunci cand importul bunurilor in cauza nu poate beneficia de scutirea prevazuta la articolul 143 litera (h).
M6
Articolul 23
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca o operatiune care a fost considerata ca o livrare de bunuri, in cazul in care a fost efectuata pe teritoriul lor de o persoana impozabila care actioneaza ca atare, este considerata o achizitie intracomunitara de bunuri.

- publicitate -