TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 13

55

Articolul 13
(1) Statele, autoritatile regionale si locale si alte organisme de drept public nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile sau operatiunile in care se angajeaza ca autoritati publice, chiar si atunci cand colecteaza taxe, redevente, contributii sau plati in legatura cu activitatile sau operatiunile respective.
Cu toate acestea, atunci cand se angajeaza in asemenea activitati sau operatiuni, ele sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile sau operatiunile respective in masura in care calitatea lor de persoane neimpozabile determina denaturari semnificative ale concurentei.
În orice caz, organismele de drept public sunt considerate persoane impozabile in ceea ce priveste activitatile prevazute in anexa I, cu conditia ca activitatile respective sa nu fie efectuate la o scara neglijabila.
(2) Statele membre pot considera ca activitati ale autoritatilor publice activitatile efectuate de organismele de drept public, scutite in temeiul articolelor 132, 135, 136, 371, 374-377, al articolului 378 alineatul (2), al articolului 379 alineatul (2) sau al articolelor 380-390.

- Publicitate -