Articolul 12
(1) Statele membre pot considera ca persoana impozabila orice persoana care efectueaza, in mod ocazional, o operatiune legata de activitatile prevazute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf si, in special, una dintre urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se afla cladirea, inaintea primei ocupari;
(b) livrarea de terenuri construibile.
(2) În sensul alineatului (1) litera (a), „cladire” inseamna orice structura fixata pe pamant sau in pamant.
Statele membre pot stabili norme detaliate de aplicare a criteriului prevazut la alineatul (1) litera (a) in cazul transformarilor de cladiri si pot stabili definitia notiunii de „teren pe care se afla o cladire”.
Statele membre pot aplica alte criterii decat cel al primei ocupari, precum perioada scursa intre data terminarii constructiei si data primei livrari sau perioada scursa intre data primei ocupari si data urmatoarei livrari, cu conditia ca perioadele respective sa nu depaseasca cinci ani si, respectiv, doi ani.
(3) În sensul alineatului (1) litera (b), „teren construibil” inseamna orice teren neamenajat sau amenajat, definit ca atare de statele membre.

- publicitate -