Articolul 11
Dupa consultarea comitetului consultativ pentru taxa pe valoarea adaugata (denumit in continuare „comitetul TVA”), fiecare stat membru poate considera ca persoana impozabila unica orice persoane stabilite pe teritoriul statului membru respectiv care, fiind independente din punct de vedere juridic, sunt strans legate intre ele prin legaturi financiare, economice si organizationale.
Un stat membru care isi exercita optiunea prevazuta la primul paragraf poate adopta orice masuri considerate necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale sau a fraudei prin utilizarea prezentei dispozitii.

- Publicitate -

1 COMENTARIU