Articolul 10
Conditia prevazuta la articolul 9 alineatul (1) ca activitatea economica sa fie efectuata „in mod independent” exclude de la plata TVA salariatii si alte persoane in masura in care acestea sunt legate de un angajator printr-un contract de munca sau prin orice alte legaturi juridice care dau nastere relatiei angajator-angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea si raspunderea angajatorului.

- Publicitate -