Articolul 9
(1) „Persoana impozabila” inseamna orice persoana care, in mod independent, desfasoara in orice loc orice activitate economica, indiferent de scopul sau rezultatele activitatii respective.
Orice activitate a producatorilor, comerciantilor sau persoanelor care presteaza servicii, inclusiv activitatile miniere si agricole si activitatile prestate in cadrul profesiunilor liberale, este considerata „activitate economica”. Exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate este de asemenea considerata activitate economica.
(2) Pe langa persoanele prevazute la alineatul (1), orice persoana care, in mod ocazional, livreaza un mijloc de transport nou, expediat sau transportat clientului de catre vanzator sau client sau in numele vanzatorului sau al clientului la o destinatie situata in afara teritoriului unui stat membru, dar pe teritoriul Comunitatii, este considerata o persoana impozabila.

Masuri de aplicare – art. 4 din Directiva 77/388/CEE (art. 9 (1) din Directiva 2006/112/CE):
Regulamentul (CE) 1777/2005 – Articolul 2:
O grupare de interese economice europene (GIEE), constituită în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, care livrează bunuri sau prestează servicii cu titlu oneros membrilor săi sau terților, este persoană plătitoare de impozit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE.

- publicitate -