TITLUL II SFERA DE APLICARE TERITORIALA Articolul 5

38

Articolul 5
În sensul aplicarii prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:
(1) „Comunitate” si „teritoriul Comunitatii” inseamna teritoriile statelor membre definite la punctul 2;
(2) „stat membru” si „teritoriul unui stat membru” inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 299 din tratat, cu exceptia oricarui teritoriu dintre cele prevazute la articolul 6 din prezenta directiva;
(3) „teritorii terte” inseamna teritoriile prevazute la articolul 6;
(4) „tara terta” inseamna orice stat sau teritoriu caruia nu i se aplica tratatul.

- Publicitate -