Articolul 4
Pe langa operatiunile prevazute la articolul 3, nu sunt supuse TVA urmatoarele operatiuni:
(a) achizitia intracomunitara de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, atunci cand vanzatorul este un comerciant persoana impozabila care actioneaza ca atare si atunci cand TVA a fost aplicata bunurilor in statul membru din care a inceput expedierea sau transportul acestora, in conformitate cu regimul marjei prevazut la articolele 312-325;
(b) achizitia intracomunitara de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3), atunci cand vanzatorul este un comerciant persoana impozabila care actioneaza ca atare si atunci cand TVA a fost aplicata mijloacelor de transport in statul membru din care a inceput expedierea sau transportul acestora, conform regimului tranzitoriu pentru mijloace de transport second-hand;
(c) achizitia intracomunitara de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, atunci cand vanzatorul este un organizator de vanzari prin licitatie publica, ce actioneaza ca atare, si atunci cand TVA a fost aplicata bunurilor in statul membru din care a inceput expedierea sau transportul acestora, conform regimului special pentru vanzari prin licitatie publica.

- publicitate -