TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 1

47

Articolul 1
(1) Prezenta directiva stabileste sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(2) Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor si serviciilor a unei taxe generale de consum exact proportionala cu pretul bunurilor si serviciilor, indiferent de numarul de operatiuni care au loc in procesul de productie si de distributie anterior etapei in care este perceputa taxa.
La fiecare operatiune, TVA, calculata la pretul bunurilor sau serviciilor la o cota aplicabila bunurilor sau serviciilor respective, este exigibila dupa deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale pretului.
Sistemul comun privind TVA se aplica pana la etapa de vanzare cu amanuntul, inclusiv.

- Publicitate -