MFP: Ghid practic contabilitate operatiuni OUG 34/2009 si bonul fiscal

588

Pe 25 iunie 2009, Ministerul Finantalor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice, în vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiar-fiscale reglementate prin OUG nr. 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Ghidul cuprinde precizari cu privire la limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achizitiile de vehicule prevazute la art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate in posesia sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptiile prevazute de lege.
Ghidul MFP cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative.Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice

cuprins:
– reflectarea in contabilitate a achizitie intracomunitare de vehicule;
– reflectarea in contabilitate a importului de vehicule;
– reflectarea in contabilitate a achizitiei din tara de vehicule;
– reflectarea in contabilitate a operatiunilor de tip leasing;
– reflectarea in contabilitate a achizitiei de combustibili necesari pentru functionarea vehiculelor;;
– precizari privind cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei impozabile TVA aferente achizitiei intracomunitara
– precizari privind utilizarea bonului fiscal


Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale s-au prevazut unele masuri privind limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achizitiile de vehicule prevazute la art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate in posesia sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptiile prevazute de lege.

In vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a operatiunilor potrivit prevederilor ordonantei de urgenta mentionate, a fost elaborat prezentul ghid practic.

Limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute in ordonanta de urgenta mentionata au impact asupra reflectarii in contabilitate a unor operatiuni economice in urmatoarele situatii:
– achizitii intracomunitare de vehicule;
– importul de vehicule;
– achizitii din tara de vehicule;
– achizitii de combustibili necesari pentru functionarea vehiculelor.

Pentru clarificare, in prezentul ghid, s-au introdus si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative.


I. Inregistrarile generate in contabilitatea persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, ca urmare a aplicarii limitarilor speciale ale dreptului de deducere pentru achizitiile de vehicule prevazute la art. 145^1 din Codul fiscal, se pot efectua potrivit prevederilor pct. (1) – (5).

(1) In cazul achizitiilor intracomunitare de vehicule rutiere motorizate, daca TVA este integral nedeductibila conform art. 145^1 din Codul fiscal rezulta ca aceasta este in totalitate o taxa nerecuperabila si devine parte a costului de achizitie. Pentru a reflecta in contabilitate aceasta operatiune se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

a) daca TVA devine exigibila conform art. 135 din Codul fiscal in aceeasi luna in care se efectueaza si receptia vehiculului:

– inregistrarea TVA ca taxa colectata si taxa deductibila, conform prevederilor art. 157 alin.(2) din Codul fiscal:
4426 “TVA deductibila” = 4427 „TVA colectata”

si concomitent,
– trecerea TVA nerecuperabila in costul de achizitie al vehiculului la data receptiei acestuia:
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 4426 „TVA deductibila”

– inregistrarea vehiculului receptionat de la furnizor
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 404 „Furnizori de imobilizari”

b) daca exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara si receptia vehiculului au loc in luni diferite:

i) inregistrari care se efectueaza in luna in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare:

– inregistrarea TVA ca taxa colectata si taxa deductibila:
4426 “TVA deductibila” = 4427 „TVA colectata”

si concomitent,

– inregistrarea TVA nerecuperabila in costul de achizitie al vehiculului:
231 „Imobilizari corporale in curs de executie” = 4426 „TVA deductibila”

ii) inregistrari care se efectueaza in luna in care are loc receptia bunului (ulterior lunii in care a fost declarata achizitia intracomunitara):

– inregistrarea in costul de achizitie al vehiculului, a sumei inregistrate anterior in contul 231 „Imobilizari corporale in curs de executie”:
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 231 „Imobilizari corporale in curs de executie”

– inregistrarea vehiculului receptionat de la furnizor
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 404 „Furnizori de imobilizari”


(2) In cazul importurilor de vehicule, daca TVA este integral nedeductibila conform art. 145^1 din Codul fiscal, rezulta ca aceasta este in totalitate o taxa nerecuperabila si devine parte a costului de achizitie. Pentru a reflecta in contabilitate aceasta operatiune se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

– plata la organele vamale a TVA pentru import conform prevederilor art. 157 alin. (3) din Codul fiscal:
4426 “TVA deductibila” = 512 „Conturi curente la banci”
si concomitent
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 4426 „TVA deductibila”

– inregistrarea vehiculului receptionat de la furnizor
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 404 „Furnizori de imobilizari”


(3) Pentru achizitiile din tara de vehicule, TVA va face parte din costul de achizitie numai daca taxa este integral nedeductibila.

Pentru evidentierea in contabilitate a achizitiilor interne de vehicule pentru care nu se admite deducerea TVA-ului se fac urmatoarele articole contabile:

% = 404 „Furnizori de imobilizari”
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii”
4426 „TVA deductibila”

si concomitent

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 4426 „TVA deductibila”


(4) Pentru operatiunile de leasing, avand in vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit fata de tratamentul contabil si cel al impozitului pe profit, se va considera ca pentru bunurile achizitionate in baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibila si nu va face parte din costul de achizitie al vehiculului.

Ca urmare, inregistrarea in contabilitate a TVA aferenta valorii reziduale se efectueaza prin articolul contabil:

4426 „TVA deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari”

si concomitent

635 „Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate” = 4426 „TVA deductibila”


5) In cazul achizitiei din tara de combustibili, TVA nerecuperabila potrivit Codului fiscal se include in costul combustibilului, evidentiindu-se prin articolul contabil:

% = 401 „Furnizori”
3022 „Combustibili”
sau
6022 “Cheltuieli privind combustibilul”
4426 „TVA deductibila”

si concomitent

3022 „Combustibili” = 4426 “TVA deductibila”
sau
6022 “Cheltuieli privind combustibilul” dupa cum combustibilul este sau nu stocat.


NOTA
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei impozabile si a TVA aferente pentru achizitia intracomunitara este cursul din data exigibilitatii taxei, conform art 135 din Codul fiscal, respectiv ori data emiterii facturii de catre furnizorul extern, ori data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea in celalalt stat membru. Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, spre deosebire de livrarile/prestarile in tara, exigibilitatea de taxa intervine la data emiterii facturii de catre furnizor in situatia in care facturi fiscale este emisa inaintea celei de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea de bunuri. Daca se receptioneaza bunul si nu se primeste facturi fiscale de la furnizorul din alt stat membru pana pe data de 15 a lunii urmatoare, se va emite o autofactura conform art. 155^1 din Codul fiscal, iar cursul utilizat pentru determinarea bazei impozabile si a TVA este cursul din data de 15 in care a fost emisa autofactura. Baza de impozitare si TVA astfel determinate se preiau in jurnalul pentru cumparari si in decontul de TVA la rd. 4 si 15 si de regula la rd. 4.1 si 15.1. Ulterior, la primirea facturii furnizorului se efectueaza corectii pentru a determina baza achizitiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor, numai in situatia in care facturi fiscale a fost emisa inaintea celei de a 15 –a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea.

Exemplul 1 – bunul este receptiont in data de 20 mai 2009, dar nu se primeste nicio factura pana la data de 15 iunie – se va emite o autofactura pe data de 15 iunie si achizitia intracomunitara va fi declarata in jurnalul de cumparari si in decontul de TVA in luna iunie.
La data primirii facturii se va verifica daca este emisa inainte de 15 iunie, situatie in care se efectueaza corectii pentru a determina baza achizitiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor.

Exemplul 2 – in data de 22 iunie 2009 se intocmeste procesul-verbal de receptie pentru un vehicul care a fost cumparat din Ungaria. Factura furnizorului este emisa pe data de 2 aprilie 2009 si este primita in cursul lunii aprilie. Achizitia intracomunitara se va inregistra in luna aprilie, in timp ce receptia vehiculului se va inregistra in luna iunie 2009.

Din punct de vedere contabil, in cazul bunurilor achizitionate, insotite de facturi fiscale sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca facturi fiscale sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor (pct. 152 alin. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare)


II 1. In cazul achizitionarii carburantilor auto pe baza de bon fiscal, bonurile sunt documente justificative care stau la baza inregistrarii cheltuielilor in contabilitate daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

2. (1) Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt documente care atesta efectuarea platii si se anexeaza la Registrul de casa.

(2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate, achitate cu numerar sau card bancar, pe baza de bon fiscal, se poate efectua in urmatoarele conditii:

(i) entitatea solicita furnizorului facturi fiscale aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;

sau

ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate, fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli, documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne.

3. Deducerea taxei pe valoarea adaugata se exercita pe baza documentelor stabilite prin Titlul VI al Codului fiscal.

In functie de programele informatice utilizate, operatorii economici vor efectua evidentierea achizitiilor in contabilitate cu respectarea atat a reglementarilor contabile, cat si a prevederilor legale privind regimul TVA.”

———————-

cuprins Ghid practic 

Ghid MFP: Ghid-practic-MFP-contabilitate-OUG-34-2009-bon-fiscal-25-06-2009.pdf
Ghid MFP via mfinante.ro: .pdf

- Publicitate -