ANEXA XII — TABEL DE CORESPONDENTA ANEXA-XII-tabel-corespondenta-directiva-2006-112-CE.pdf

Directiva 67/227/CEE | Directiva 77/388/CEE | Directive rectificative | Alte acte | Prezenta directiva |

- Publicitate -