ANAF: Regim TVA studii de piata, transmitere informatii, promovare imagine client din Cipru

88

Intrebare: Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor prestari de servicii efectuate de o societate din Romania catre partenerul sau din Cipru, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Cipru?
Raspuns ANAF 5 martie 2009:
In Acordul de achizitie din surse straine de agenturare incheiat intre societatea din Cipru si societatea din Romania se prevede ca societatea romana presteaza partenerului din Cipru o serie de servicii de administrare si servicii de comision.
In opinia noastra, majoritatea serviciilor pot fi asimilate asa-numitelor “servicii intangibile”, al caror regim fiscal din punct de vedere al TVA este stabilit la art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit acestor prevederi, locul prestarilor de servicii mentionate la acesta litera se considera a fi, in sensul aplicarii TVA, locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul.
Prin urmare, in cazul serviciilor de administrare constand in supravegherea bunurilor importate in Romania, facturate de societatea din Romania, in opinia noastra sunt aplicabile prevederile legale invocate mai sus, respectiv locul prestarii se va considera in statul membru in care este stabilit clientul – persoana impozabila, adica in Cipru.
Astfel, societatea din Romania trebuia sa factureze fara TVA romanesc aceste servicii si sa inscrie pe facturi fiscale mentiunea „neimpozabila in Romania”, conform prevederilor art. 155 alin. (5) lit. n) pct. 1 din Codul fiscal.
Mentionam ca la incadrarea in categoria serviciilor intangibile a prestarilor efectuate de societatea romana am pornit de la premisa ca aceasta nu actioneaza in calitate de intermediar sau de comisionar, nu refactureaza servicii de cazare sau altele asemenea. Din informatiile transmise reiese ca societatea are competente numai in ceea ce priveste supravegherea bunurilor, efectuarea unor studii de piata, transmiterea de informatii, intocmirea de documente, promovarea imaginii clientului in Romania, etc.

sursa: ANAF

- Publicitate -