Intrebare: Cum se stabileste baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns ANAF 19 iunie 2008:
Conform prevederilor art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
În cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii
Totodata, in Normele date in aplicarea acestui articol, aprobate prin HG 44/2004, se arata urmatoarele:
11. Microintreprinderile platitoare de impozit pe venit organizeaza si conduc contabilitatea potrivit Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
12. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 2,5% [in 2008, 3% in 2009] este totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a „Conturi de venituri”, cu exceptia celor inregistrate in:
– „Variatia stocurilor”;
– „Venituri din productia de imobilizari necorporale”;
– „Venituri din productia de imobilizari corporale”;
– „Alte venituri din exploatare” analitic reprezentand veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;
– „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” si „Venituri financiare din provizioane”;
– veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii; precum si
– veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.
13. Diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta existente la data de 31 decembrie 2002, inregistrate in contabilitate in „Rezultatul reportat” sunt venituri impozabile pe masura incasarii creantelor sau platii datoriilor.
14.La calculul impozitului pe venit datorat de microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, pentru societatile care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit.
15. În cazul in care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale.

sursa: ANAF

- publicitate -