PFA – GHID FINANCIAR – var.2.0 – Cuprins:
Legislatie PFA – infiintare si autorizare PFA
Obligatii legale PFA – Procedura de autorizare si inregistrare a PFA
Legislatie PFA – impozitare si contabilitatea PFA
Procedura de declarare fiscala a veniturilor obtinute
Obligatii fiscale PFA – norme de venit
Obligatii contabile PFA – norme de venit
Obligatii fiscale PFA – sistem real
Obligatii contabile PFA – sistem real
Obligatii sociale PFA – contributiile sociale


Obligatii fiscale PFA – Procedura de declarare fiscala a veniturilor obtinute

A. La organul fiscal (Directia Generala a Finantelor Publice / Administratia financiara din raza teritoriala a sediului profesional), se depun urmatoarele documente:
– dosar cu sina (de obicei se solicita)
– Declaratie de inregistrare fiscala (formular 070), se depune in doua exemplare (PDF formular si instructiuni);
Precizari: formularul 070 NU se depune de personale autorizate prin ORC, pentru care inregistrarea fiscala a fost automata.
– Declaratie de venit estimat (formular 220), se depune in doua exemplare (PDF formular si instructiuni);
Baza legala: art. 81 din Codul Fiscal
– Cererea de optiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit (nu exista formular tip)
Baza legala: art. 51 alin. (3) din Codul fiscal, pct. 58-60 din Normele Metodologice
– Copie dupa autorizatia de functionare obtinuta de la ORC;
– Copie BI/CI
– Cerere de inregistrare Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar
Termen de depunere: maxim 15 de zile de la inceperea activitatii.

Precizari privind declararea venitului estimat obtinute de PFA:
– in Formularul 220 veti declara suma estimata de dvs. pe care considerati ca o veti castiga in perioada ramasa din anul fiscal curent.
– termenul si impozitul de plata va sunt comunicate prin posta la adresa sediului profesional prin Decizia de plati anticipate (.pdf).
– optiuni disponibile pentru sistemul de impozitare: (1) impunere in sistem real, indiferent de tipul activitatii, sau (2) impunere pe baza normei de venit, optiune disponibila exclusiv pentru activitatele aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice (Ordin 1847/2003).
– norma de venit reprezinta o suma fixa, stabilita anual de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care se va desfasura activitatea. Cota de impozit este de 16% si se aplica la nivelul stabilit al normei de venit, indiferent de venitul efectiv realizat.
– in situatia in care optati pentru calcularea impozitului in sistem real, aveti o serie de obligatii contabile si anume intocmirea si completarea unor registre contabile potrivit prevederilor legii contabilitatii.
– optiunea este valabila 2 ani. Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, si respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.
– plata impozitului se poate face cash la sediul trezorerie sau prin ordin de plata pe baza foii de varsamant generata de programul special realizat de Ministerul Finantelor Publice. (link catre kit program)

B. La Casa de Pensii judeteana, se depun urmatoarele documente:
– Declaratie de asigurare (formular tip PDF)
– Copie act de identitate BI/CI
– Copie Certificat de inregistrare sau Autorizatie de functionare.
– Copie Carnet de munca.
NU se depune declaratia de asigurare daca persoana fizica (1) beneficiaza de o categorie de pensie, (2) este angajat cu contract de munca, sau (3) este somer.

C. La Casa de Asigurari de Sanatate aleasa in mod liber, se depun urmatoarele documente:
– Declaratie privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (formular tip PDF)
– Copie act de identitate BI/CI
– Copie Autorizatie de functionare sau Certificat de inregistrare
– Copie Carnet de munca sau Copii dupa Adeverintele de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca.
– Copie Decizia de impunere privind platile anticipate, document care se primeste prin posta de la Administratia Financiara dupa depunerea declaratiei de venit estimat.

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. Buna ziua,
    Imi puteti spune va rog care este baza legala prin care PFA depune declaratii la Administratia financiara din raza teritoriala a sediului profesional? Eu am sediul profesional in Bucuresti, insa nu mi se primesc declaratiile pe motiv ca se depun la domiciliu. Am si viza de flotant in BUcuresti si nu mai inteleg nimic.