UPDATE 2009-10-10 – Ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 766 si 766bis: OMFP 3055/2009

Potrivit comunicatului de presa a Ministerul Finantelor Publice (MFP) din 06 august 2009,  MFP a considerat necesara elaborarea unui nou ordin de aprobare a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de ordin nu aduce modificari formatului situatiilor financiare anuale. Potrivit proiectului, noile reglementari contabile vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, data la care se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1080 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
OMEF nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (dispune republicarea)
– OMFP nr. 2001/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Informarea de presa sintetizeaza:
Cele mai importante modificari aduse reglementarilor contabile in vigoare sunt:
– efectuarea lunara a evaluarii elementelor monetare in valuta, precum si a creantelor si datoriilor, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu recunoasterea in contabilitate a diferentelor inregistrate;
– corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente;
– contabilizarea contractelor de leasing financiar, in conditiile in care numai anumite categorii de entitati pot avea calitatea de locator;
– tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
– aplicarea in contabilitate a principiului prevalentei economicului asupra juridicului de catre toate categoriile de entitati.
Cele mai importante completari propuse prin proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile sunt:
– transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE (html) a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste anumite cerinte de prezentare a  informatiilor impuse societatilor comerciale mijlocii si obligatia de a intocmi conturi consolidate;
– precizarea utilizatorilor situatiilor financiare anuale care sunt situatii financiare cu scop general;
– enumerarea caracteristicilor calitative ale situatiilor financiare;
– tratamentul schimbarii de metode contabile si diferenta intre modificarea acestora si modificarea estimarilor contabile;
contabilizarea schimbului de active;
– mentionarea expresa a unor elemente care influenteaza costul de achizitie;
– elemente legate de costurile indatorarii;
– evaluarea efectuata la incheierea exercitiului financiar;
– factorii care indica deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale;
– conditiile de recunoastere ca imobilizari a cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor miniere;
– contabilizarea distincta a imobilizarilor corporale si a stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare;
– conditiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizarilor;
– instrumentele financiare;
– modificarea destinatiei activelor detinute;
– tratamentul depozitelor bancare constituite in valuta;
– recunoasterea:

–primelor reprezentand participarea la profit, acordate potrivit legii;
–beneficiilor sub forma actiunilor proprii ale entitatii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor;
–contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate;
–platilor anticipate in contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
–actualizarea provizioanelor;

-aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situatiilor financiare;
-tratamentul contabil al:

–bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare, respectiv cedate;
–programelor de fidelizare a clientilor;
–cheltuielilor ocazionate de realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor;

-controlul intern al entitatii;
-intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie

sursa: informare de presa MFP

proiect integral: proiect-2009-07-27-OMFP-reglementari-contabile-abrogare-OMFP-1752-2005.pdf

- Publicitate -