Intrebare
Care este procedura de pastrare a evidentelor contabile si fiscale ale persoanelor fizice si juridice?

Raspuns ANAF
Conform Codului de procedura fiscala evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al
contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate
spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa pastreze servicii de arhivare.
Prin exceptie de la aceste prevederi evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pastreaza, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, in perioada 1-25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate
pentru preluarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.
In cazul in care evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic contribuabilul este obligat sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.
Totodata, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege si sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Baza legala
Ordonanta guvernului nr 92 pe anul 2003 articolul 80

Sursa: anaf.ro – Speta publicata la data 9.03.2011 – Referitor la: Codul de procedura fiscala – Domeniu: 04 Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala – Subdomeniu: 01 Diverse

- Publicitate -