Articolul 11 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata  (denumita in continuare „directiva TVA”)  ofera statelor membre posibilitatea de a introduce in legislatiile nationale scheme de grupare TVA.
Un stat membru poate considera ca persoana impozabila unica in scopuri de TVA una sau mai multe persoane stabilite pe teritoriul statului membru respectiv care, desi independente din punct de vedere juridic, sunt strans legate intre ele prin legaturi financiare, economice si organizationale. Statele membre care doresc sa exercite aceasta optiune trebuie sa consulte comitetul consultativ pentru taxa pe valoare adaugata (denumit in continuare „comitetul TVA”) si pot adopta orice masuri considerate necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale sau a fraudei care apare prin utilizarea acestei optiuni.

În cazul in care optiunea de grupare TVA prevazuta la articolul 11 este utilizata de un stat membru, acest lucru trebuie considerat o deviere nationala speciala de la normele comunitare privind TVA.
Desi optiunea de grupare TVA a fost disponibila statelor membre incepand cu anii ’70 Comisia a remarcat un interes crescut din partea statelor membre de a utiliza aceasta optiune. Conform informatilor Comisiei, in momentul de fata 15 state membre au introdus schemele de grupare TVA in legislatiile lor nationale (Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Romania – art. 127 (8) , Regatul Unit, Republica Ceha, Spania, Suedia, Țarile de Jos si Ungaria. Slovacia va introduce sistemul de grupare in scopuri de TVA in iulie 2009).
Formularea articolului 11 este succinta, ceea ce lasa la latitudinea statelor membre stabilirea normelor detaliate de implementare a optiunii de grupare TVA. În plus, directiva TVA nu contine alte dispozitii referitoare la grupurile TVA. Din consultarile statelor membre cu comitetul TVA a rezultat ca exista divergente foarte mari intre schemele de grupare TVA implementate de statele membre.
Avand in vedere avantajele pe care le poate oferi anumitor persoane impozabile o schema de grupare TVA, in functie de caracteristicile sale sistemul poate fi opus principiului de neutralitate fiscala si poate deveni o sursa de concurenta fiscala intre statele membre. Avand in vedere acest lucru, divergentele actuale dintre schemele nationale de grupare TVA pot avea un impact asupra pietei interne si a principiilor de baza ale sistemului comunitar de TVA. Acest lucru este confirmat de faptul ca numeroase scheme de grupare, prin arhitectura lor, nu garanteaza ca efectele sunt limitate la teritoriul national.
Prin urmare, asigurarea unei aplicari uniforme a acestei dispozitii prezinta o importanta deosebita.
În acest context, Comisia Europeana a elaborat un raport de comunicare catre Consiliu si Parlementul cu scopul de a explica punctul de vedere al Comisiei asupra modului de transpunere in practica a dispozitiilor articolului 11, respectand in acelasi timp principiile de baza ale sistemului comunitar de TVA.
Avand in vedere reactiile la prezenta comunicare, Comisia va reflecta asupra oportunitatii si momentului de realizare a actiunilor viitoare. Aceste actiuni ar putea consta in propunerea de modificari concrete ale articolului 11, dar si intr-o contributie la o aplicare mai uniforma si neutra din punct de vedere fiscal a normelor actuale, prin alte mijloace.

In Concluzia comunicarii, Comisia invita Consiliul si Parlamentul European să ia act de pozitia sa privind schemele de grupare TVA, expusa in comunicare, în vederea:
– contribuirii la o aplicare mai uniforma a articolului 11 din directiva TVA, evitand astfel efectele negative asupra pietei interne si contradictiile cu principiile de baza ale sistemului comunitar de TVA;
– folosirii sale drept principii orientative de catre statele membre la introducerea schemelor de grupare TVA in legislatia nationala sau la modificarea respectivelor scheme.

Bruxelles, 02-07-2009, COM (2009) 325 final, HTML  PDF
COMUNICARE A COMISIEI CATRE CONSILIU SI PARLAMENTUL EUROPEAN privind optiunea de grup TVA mentionata la articolul 11 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

- publicitate -