2009-08-24 – Publicata in MOf. nr. 587 din 24 august 2009
HOTARAREA nr. 960/2009 din 20 august 2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic – Incepand cu data de 1 septembrie 2009, structura accizei totale pentru nivelul accizei la tigarete prevazut in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 39,92 euro/1.000 de tigarete plus 23% aplicate asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 20 august 2009.
Nr. 960.

- publicitate -