Urmatoarele venituri sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, sub forma de:
a) venituri atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) venituri din activitatile dependente desfasurate in Romania;
c) dividende de la o persoana juridica romana;
d) dobanzi de la un rezident;
e) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;
f) redevente de la un rezident;
g) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
h) venituri din proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, venituri din folosirea proprietatii imobiliare situate in Romania si venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare situate in Romania;
AC8-2 i) venituri din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoana juridica, daca aceasta este persoana juridica romana sau daca cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezinta proprietati imobiliare situate in Romania, precum si veniturile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti romani; AC8-2
AC8-2 i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica, daca persoana juridica este o persoana juridica romana sau daca cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezinta proprietati imobiliare situate in Romania; AC8-2
j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat;
k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si  prestarile de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
n) comisioane de la un rezident;
o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
p) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
q) abrogata;
r) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
s) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania;
t) orice alte venituri obtinute dintr-o activitate desfasurata in Romania.

ţ) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române.
t) venituri realizate din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane.

- publicitate -

4 COMENTARII

  1. Lit. k) si l) ale art. 12 au fost modificate de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
    Lit. q) a art. 12 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
    Lit. t) a art. 12 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 006.