Potrivit Expunerii de motive a PROIECTULUI DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, impactul asupra mediului de afaceri este urmatorul:

În domeniul impozitului pe profit va avea influente favorabile in sensul infiintarii de societati europene sau societati cooperative europene in Romania.
În domeniul TVA
Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, implica pe de o parte sarcini administrative suplimentare pentru operatorii economici care vor trebui sa depuna declaratii recapitulative pentru serviciile intracomunitare dar, in acelasi timp, pentru majoritatea serviciilor regulile se simplifica fata de cele aplicate in prezent ducand la reducerea sarcinilor administrative.
Directiva 2008/117/CE, care impune depunerea lunara a declaratiilor recapitulative va crea un climat de concurenta loiala si la eliminarea distorsiunilor care apar datorita evaziunii fiscale.
Avand in vedere ca nu va mai fi necesara prezentarea fizica a documentelor de rambursare si nici prezenta fizica a solicitantului in statul membru de rambursare, directiva 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, va avea influente favorabile asupra mediului de afaceri, diminuand simtitor cheltuielile legate de obtinerea unei rambursari de TVA din alt stat membru.
În domeniul accizelor
Simplificarea procedurilor administrative prin introducerea sistemului electronic de urmarire si control a deplasarilor produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

- publicitate -

1 COMENTARIU