UPDATE 11 octombrie 2009: ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Pe 4 septembrie 2009, Ministerul Finantelor Publice a publicat pe mfinante.ro proiectul de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplicare din 2010, in mare parte. Va prezentam in continuare textul integral al proiectului, expunerea de motive a proiectului, informarea de presa si impactul propunerii legislative asupra mediului de afaceri, in opinia ministerului.

PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

90 pagini, 0,55 MB, PDF – proiect-04-09-2009-lege-modificare-2010-Cod-fiscal.pdf

EXPUNERE DE MOTIVE

10 pagini, 0,24 MB, PDF – proiect-04-09-2009-expunere-motive-modificare-2010-Cod-fiscal.pdf

Informarea de presa MFP

- publicitate -

Impactul asupra mediului de afaceri

6 COMENTARII

  1. […] Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro, cuprinde modificari privind:  impozitul pe profit, TVA si accize. III. Modificări privind accizele In domeniul accizelor, proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a obligatiei de a transpune in legislatia naţionala a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor care abroga Directiva 92/12/CEE. Principalele modificări se refera la: A. Definiţii si noţiuni – Secţiunii de definitii ii sunt adăugaţi termeni noi:’stat membru’, ‚teritoriul unui stat membru’, ‚Comunitate’, ‚teritoriul Comunitatii’, ‚teritorii terţe’. – Definitia eliberării pentru consum (care duce la exigibilitatea accizei) este modificata in sensul detalierii momentelor in care poate interveni exigibilitatea. – Destinatarul înregistrat va fi operatorul economic care va putea primi in Romania produse accizabile care se deplasează in regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru. – Expeditorul înregistrat va fi operatorul economic care importa produse accizabile in Uniunea Europeana si care le poate expedia in regim suspensiv de accize ulterior punerii in libera circulatie. – Se introduce reglementarea distincta a noţiunii de plătitor de accize pentru accize armonizate in funcţie de momentele in care poate interveni exigibilitatea accizei: ieşirea din regim suspensiv, deplasarea, detinerea, producerea, importul de produse accizabile. – Se introduce notiunea de document administrativ electronic pentru deplasarea intracomunitara a produselor accizabile in regim suspensiv de accize. Se introduc reglementari detaliate in legătura cu modalitatea de utilizare a EMCS, sistemul electronic european de urmărire a miscarilor intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv si a diverselor proceduri permise de acesta. B. Eliminarea din sfera accizelor nearmonizate a anumitor produse Se vor elimina din sfera accizelor nearmonizate toate produsele accizabile pentru care acciza era prevazuta in cota procentuala. Singurele produse care raman subiect al accizelor nearmonizate vor fi cafeaua verde, prajita si solubila, eliminandu-se printre altele accizele pentru confectii din blanuri naturale, bijuterii din aur/platina, parfumuri si iahturi. […]

  2. […] Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro, cuprinde modificari privind:  impozitul pe profit, TVA si accize. II. Modificari privind TVA A. Pachetul de TVA european Proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a obligatiei transpunerii in legislatia nationala si a aplicarii de la data de 1 ianuarie 2010 a prevederilor directivelor europene care modifica Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Principalele modificari in materie de TVA, in vederea transpunerii legislatiei comunitare se refera la: a. Locul prestarii serviciilor In scopul aplicarii noilor reguli referitoare la locul prestarii serviciilor, urmatoarele definitii sunt relevante: -persoana impozabila care desfasoara si activitati sau opeartiuni care nu sunt considerate impozabile, este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; -persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Pentru a stabili locul prestarii serviciilor, va fi important sa se determine natura beneficiarului acestor servicii (adica, persoana impozabila sau neimpozabila). Conform proiectului legislativ, regula generala privind locul prestarii serviciilor va fi urmatoarea: – daca serviciile sunt prestate catre o persoana impozabila (beneficiar), locul prestarii serviciilor este unde beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii sale economice sau dupa caz, sediul fix (pentru care serviciile sunt prestate, sediu fix aflat in alt loc decat sediul activitatii economice), sau in lipsa uni astfel de loc/sediu fix, domiciul stabil sau resedinta obisnuita a beneficiarului; – daca serviciile sunt prestate catre o persoana neimpozabila (beneficiar), locul prestarii serviciilor este unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice sau, dupa caz, sediul fix (de la care serviciile sunt prestate aflat in alt loc decat sediul activitatii economice), sau in lipsa unui astfel de loc/sediu fix, domiciul stabil sau resedinta obisnuita a prestatorului. Proiectul de lege prevede o serie de exceptii de la regula de mai sus privind locul prestarii serviciilor, printre care: -prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile; -serviciile de transport de calatori; -serviciile de restaurant, catering, etc.; -servicii de inchiriere a mijloacelor de transport pe termen scurt; -servicii culturale, servicii educationale, servicii de divertisment, etc. b. Raportarea TVA Noile reguli cu privire la locul prestarii serviciilor va determina si cerinte noi de raportare a TVA, dupa cum urmeaza: Noi obligatii privind declaratia recapitulativa (declaratia 390): – incepand cu data de 1 ianuarie 2010, orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA va depune lunar declaratia recapitulativa, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice; – aceasta declaratie recapitulativa se va depune atat pentru achizitii / livrari intracomunitare de bunuri cat si pentru prestari / achizitii de servicii catre / de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, pentru care locul prestarii se determina conform regulii generale aplicabile persoanelor impozabile si pentru care exigibilitatea TVA a luat nastere in luna calendaristica respectiva. c. Rambursarea TVA catre persoane stabilite in UE Legislatia romaneasca in domeniul TVA trebuie aliniata la prevederile noii Directivei europene cu privire la metodologia de rambursare a TVA catre persoanele neinregistrate pentru scopuri de TVA in Romania, dar stabilite in UE. Aceasta metodologie de rambursare va fi detaliata prin Normele metodologice la Codul fiscal. Se asteapta totusi o simplificare a procedurilor administrative legate de aceasta. […]

  3. […] Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro, modificari privind:  impozitul pe profit, TVA si accize. I. Modificari privind impozitul pe profit Principala modificare in materie de impozit pe profit se refera la introducerea in legislatia fiscala romaneasca a notiunii de persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene (i.e. societate europeana sau societate cooperativa europeana). Aceste persoane juridice sunt considerate persoane obligate la plata impozitului pe profit, impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate. De asemenea, prevederile Codului Fiscal in legatura cu operatiunile de reorganizare in care sunt implicate societatile din diferite state membre vor fi completate cu prevederi specifice referitoare la aceste persoane juridice. […]