Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro, cuprinde modificari privind:  impozitul pe profit, TVA si accize.
I. Modificari privind impozitul pe profit
Principala modificare in materie de impozit pe profit se refera la introducerea in legislatia fiscala romaneasca a notiunii de persoane juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene (i.e. societate europeana sau societate cooperativa europeana).
Aceste persoane juridice sunt considerate persoane obligate la plata impozitului pe profit, impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate.
De asemenea, prevederile Codului Fiscal in legatura cu operatiunile de reorganizare in care sunt implicate societatile din diferite state membre vor fi completate cu prevederi specifice referitoare la aceste persoane juridice.

sursa: TaxAlert EY 18

- publicitate -