EY: Modificări privind accizele – proiect Codul fiscal 2010

67

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro, cuprinde modificari privind:  impozitul pe profit, TVA si accize.
III. Modificări privind accizele
In domeniul accizelor, proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a obligatiei de a transpune in legislatia naţionala a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor care abroga Directiva 92/12/CEE. Principalele modificări se refera la:
A. Definiţii si noţiuni
– Secţiunii de definitii ii sunt adăugaţi termeni noi:’stat membru’, ‚teritoriul unui stat membru’, ‚Comunitate’, ‚teritoriul Comunitatii’, ‚teritorii terţe’.
– Definitia eliberării pentru consum (care duce la exigibilitatea accizei) este modificata in sensul detalierii momentelor in care poate interveni exigibilitatea.
– Destinatarul înregistrat va fi operatorul economic care va putea primi in Romania produse accizabile care se deplasează in regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru.
– Expeditorul înregistrat va fi operatorul economic care importa produse accizabile in Uniunea Europeana si care le poate expedia in regim suspensiv de accize ulterior punerii in libera circulatie.
– Se introduce reglementarea distincta a noţiunii de plătitor de accize pentru accize armonizate in funcţie de momentele in care poate interveni exigibilitatea accizei: ieşirea din regim suspensiv, deplasarea, detinerea, producerea, importul de produse accizabile.
– Se introduce notiunea de document administrativ electronic pentru deplasarea intracomunitara a produselor accizabile in regim suspensiv de accize.
Se introduc reglementari detaliate in legătura cu modalitatea de utilizare a EMCS, sistemul electronic european de urmărire a miscarilor intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv si a diverselor proceduri permise de acesta.
B. Eliminarea din sfera accizelor nearmonizate a anumitor produse
Se vor elimina din sfera accizelor nearmonizate toate produsele accizabile pentru care acciza era prevazuta in cota procentuala. Singurele produse care raman subiect al accizelor nearmonizate vor fi cafeaua verde, prajita si solubila, eliminandu-se printre altele accizele pentru confectii din blanuri naturale, bijuterii din aur/platina, parfumuri si iahturi.

sursa: TaxAlert EY 18

- Publicitate -