HOTARIREA nr. 105/1997 din 10 aprilie 1997 privind majorarea valorii de intrarea a mijloacelor fixe (HG 105/1997)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 62 din 10 aprilie 1997
Data intrarii in vigoare: 10 Aprilie 1997
Data aborgarii: 15 Decembrie 1999 (abrogata de ART 3 din HG 1035/1999 din 14 decembrie 1999)

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 4 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Începind cu anul 1997, valoarea de intrare a mijloacelor fixe, prevazuta la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, se majoreaza de la 200.000 lei la 1.000.000 lei.
ART. 2
Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 200.000 lei si 1.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data de 31 decembrie 1996, vor fi mentinute in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar pina la amortizarea lor integrala conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 15/1994 .

PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza: Ministru de stat, ministrul finantelor, Mircea Ciumara

- publicitate -

—————–

LEGEA nr. 15/1994 din 24 martie 1994 (Republicata) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (Legea 15/1994)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 242 din 31 mai 1999
Data intrarii in vigoare: 31 Mai 1999
(…)
ART. 3
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.
Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
(…)
—————–

ORDONANTA nr. 54/1994 din 28 august 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (OG 51/1994)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 225 din 30 august 1997
Data intrarii in vigoare: 30 August 1997

În temeiul prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

ART. 1
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(…)
3. Articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie;”
(…)
—————–

LEGEA nr. 15/1994 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (Legea 15/1994)

Publicat în: Monitorul Oficial nr. 80 din 29 martie 1994
Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 1994
(…)
ART. 3
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sint:
a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.
Sint considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare de 200.000 lei;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sint folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
Prin hotariri ale Guvernului, valoarea prevazuta la alin. 2 lit. a) din prezentul articol poate fi corectata in functie de evolutia preturilor in economie.
(…)
—————–

2 COMENTARII