HOTARAREA nr.  1035/1999 din 14 decembrie 1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (HG 1035/1999)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 617 din 16 decembrie 1999
Data intrarii in vigoare: 16 Decembrie 1999
Data abrogarii: 03 Mai 2001 (abrogat de ART. 3 din HG 424/2001 din 25 aprilie 2001 la data de 04 Mai 2001)

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Începand cu data de 1 ianuarie 2000 valoarea de intrare a mijloacelor fixe prevazuta la art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, este de 5.000.000 lei.
ART. 2
Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.000.000 lei si 5.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data de 31 decembrie 1999, vor fi inregistrate in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, pana la amortizarea lor integrala conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneaza: Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

———–

- Publicitate -

3 COMENTARII