HOTARAREA nr. 424/2001 din 25 aprilie 2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (HG 424/2001)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 228 din 4 mai 2001
Data intrarii in vigoare: 04 Mai 2001
Data abrogarii: 11 Ianuarie 2004 (abrogat de ART. 7 din  HG 1553/2003 din 18 decembrie 2003 la data de 12 Ianuarie 2004)

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Începand cu luna urmatoare publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, valoarea de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 8.000.000 lei.
ART. 2
Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 5.000.000 lei si 8.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, vor fi inregistrate in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, pana la amortizarea lor integrala conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 16 decembrie 1999.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza: p. Ministrul finantelor publice, Maria Manolescu, secretar de stat

- publicitate -

———–

3 COMENTARII