HOTARAREA nr. 1553/2003 din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (HG 1553/2003)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2004
Data intrarii in vigoare: 12 Ianuarie 2004
Data abrogarii art. 6: 12 februarie 2007 (abrogat de ART. 2 din HG nr.105/2007 din 31 ianuarie 2007)

(…)
ART. 6
(1) Începand cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15.000.000 lei.
(2) Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 8.000.000 lei si 15.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va recupera conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si institutiilor publice si persoanelor juridice fara scop patrimonial.
(…)
ART. 7
La data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, cu modificarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 4 mai 2001.

- publicitate -

4 COMENTARII