HG 105/2007 – Valoarea de intrare a mijloacelor fixe

1957

HOTARAREA nr. 105/2007 din 31 ianuarie 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (HG 105/2007)
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 103 din 12 februarie 2007
Data intrarii in vigoare: 12 Februarie 2007
Data abrogarii: 1 iulie 2013, prin HG 276/2013 – Stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
(1) Începand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.800 lei.
(2) Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.500 lei si 1.800 lei, existente in patrimoniul operatorilor economici, se va recupera integral la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau se poate opta pentru recuperarea acestei valori, pe durata normala de functionare ramasa, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si institutiilor publice si persoanelor juridice fara scop patrimonial.
ART. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: p. Ministrul finantelor publice, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 105.
——–

- Publicitate -

5 COMENTARII