Principalele modificari privind impozitul pe venit, aplicabile de la 1 ianuarie 2010, aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 689/13 octombrie 2009, includ urmatoarele:

Principala modificare in ce priveste impozitul pe venit se refera la “Declaratia privind venitul realizat” (in present, formularele 200 si 201) care se va numi “Declaratie de impunere”. Ea se va depune pana la data de 25 mai inclusiv (in loc de 15 mai) a anului urmator celui de realizare a venitului.
De asemenea, se mentioneaza ca Declaratia de impunere nu se va depune pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor a caror impunere este finala si in masura indeplinirii urmatoarelor conditii:
– chiria prevazuta in contractul incheiat este stabilita in lei, si
– contribuabilii nu au optat pentru determinarea venitului net din chirii in sistem real, si
– la sfarsitul anului anterior, nu s-au indeplinit conditiile pentru calificarea acestor venituri drept venituri din activitati independente (adica obtinute din cedarea folosintei bunurilor din derularea a mai mult de 5 contracte de inchiriere).

In plus, data de 25 mai a fiecarui an fiscal reprezinta si termen de plata a impozitului pe venit pe baza Declaratiei de impunere.

Alte modificari aduse sunt dupa cum urmeaza:
– Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care impozitul se calculeaza prin retinere la sursa cu 10%, pot opta pentru impunerea acestor venituri cu 16% la sursa;
– In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care sau aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie, inclusiv a anului urmator (in prezent, termenul de plata este pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale);
– Camerele notarilor publici vor actualiza cel putin o data pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

sursa: Ernst & Young Romania

- publicitate -

1 COMENTARIU