Principalele modificari privind taxa pe valoare adaugata, aplicabile de la 1 ianuarie 2010, aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 689/13 octombrie 2009, se refera la urmatoarele:

A. Pachetul de TVA european

Ordonanta de Urgenta a fost elaborata ca urmare a obligatiei transpunerii in legislatia nationala si a aplicarii de la data de 1 ianuarie 2010 a prevederilor directivelor europene care modifica Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.
Principalele modificari in materie de TVA, in vederea transpunerii legislatiei comunitare se refera la:

a. Locul prestarii serviciilor
In scopul aplicarii noilor reguli referitoare la locul prestarii serviciilor, urmatoarele definitii sunt relevante:
– persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile, este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
– persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
Pentru a stabili locul prestarii serviciilor, va fi important sa se determine natura beneficiarului acestor servicii (adica, persoana impozabila sau neimpozabila).
Conform Ordonantei de urgenta, regula generala privind locul prestarii serviciilor va fi urmatoarea:
– daca serviciile sunt prestate catre o persoana impozabila (beneficiar), locul prestarii serviciilor este unde beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii sale economice sau dupa caz, sediul fix (pentru care serviciile sunt prestate, sediu fix aflat in alt loc decat sediul activitatii economice), sau in lipsa unui astfel de loc/sediu fix, domiciul stabil sau resedinta obisnuita a beneficiarului;
– daca serviciile sunt prestate catre o persoana neimpozabila (beneficiar), locul prestarii serviciilor este unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice sau, dupa caz, sediul fix (de la care serviciile sunt prestate aflat in alt loc decat sediul activitatii economice), sau in lipsa unui astfel de loc/sediu fix, domiciliul stabil sau resedinta obisnuita a prestatorului.

Ordonanta de urgenta prevede o serie de exceptii de la regula de mai sus privind locul prestarii serviciilor, printre care:
– prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile;
– serviciile de transport de calatori;
– serviciile de restaurant, catering, etc.;
– servicii de inchiriere a mijloacelor de transport pe termen scurt;
– servicii culturale, servicii educationale, servicii de divertisment, etc.

b. Raportarea TVA
Noile reguli cu privire la locul prestarii serviciilor va determina si cerinte noi de raportare a TVA, dupa cum urmeaza:
Noi obligatii privind declaratia recapitulativa (declaratia 390):
– incepand cu data de 1 ianuarie 2010, orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA va depune lunar declaratia recapitulativa, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice;
– aceasta declaratie recapitulativa se va depune atat pentru achizitii / livrari intracomunitare de bunuri cat si pentru prestari / achizitii de servicii catre / de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, pentru care locul prestarii se determina conform regulii generale aplicabile persoanelor impozabile si pentru care exigibilitatea TVA a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

c. Rambursarea TVA catre persoane stabilite in UE
Legislatia romaneasca in domeniul TVA trebuie aliniata la prevederile noii Directive europene cu privire la metodologia de rambursare a TVA catre persoanele neinregistrate pentru scopuri de TVA in Romania, dar stabilite in UE. Aceasta metodologie de rambursare va fi detaliata prin Normele metodologice la Codul Fiscal. Se asteapta totusi o simplificare a procedurilor administrative legate de aceasta.

- publicitate -

B. Alte modificari in materie de TVA
Pe langa modificarile determinate de transpunerea in legislatia romaneasca a Directivelor de TVA europene, Ordonanta de urgenta aduce si o serie de alte modificari (unele dintre ele in stransa legatura cu modificarile de mai sus e.g. definirea /redefinirea unor notiuni, persoana obligata la plata TVA), printre care:

a. Definirea / Redefinirea unor notiuni
– notiunea de „stabilit in Romania”, va fi redefinita, in sensul ca o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania va fi considerata ca fiind stabilita in Romania din perspectiva TVA;
– o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei se considera ca stabilita in Romania din perspectiva TVA daca are un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;
Prin Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal actualizate se asteapta clarificari cu privire la notiunile de „sediul activitatii economice” si „sediu fix”.
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania nu este considerata a fi stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate la care sediul fix din Romania nu participa.

b. Faptul generator si exigibilitatea TVA
– Ordonanta de urgenta defineste separat faptul generator in cazul contractelor de consignatie, a bunurilor livrate in vederea testarii sau verificarii conformitatii, sau stocurilor la dispozitia clientului;
– Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului;
– in cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii numai daca s-a emis o factura inainte de data la care intervine faptul generator pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii sau a fost incasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri/ prestarii de servicii. Prevederea nu se aplica pentru micile intreprinderi, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal.

c. Prevederile cu privire la persoana obligata la plata taxei au fost modificate, pentru a fi in concordanta cu cele referitoare la locul prestarii serviciilor.

d. Dreptul de deducere
Pentru exercitarea dreptului de deducere in cazul livrarii bunurilor / prestarii serviciilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei (e.g. achizitii intracomunitare), conditia detinerii unei facturi (care include toate cerintele prevazute in Codul Fiscal) este suficienta (cu respectarea prevederilor art. 145 (2) din Codul Fiscal), fara ca inregistrarea taxei ca deductibila si colectata, in decontul aferent perioadei fiscale in care a intervenit exigibilitatea, sa mai fie o conditie necesara.

e. Cifra de afaceri pentru intreprinderi mici
La calculul plafonului de EUR 35.000 (daca cifra de afaceri este inferioara acestui plafon, persoana impozabila nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA) se vor lua in considerare si operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii /prestarii se considera ca fiind in strainatate (daca taxa ar fi fost deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania).

f. Inregistrarea in scopuri de TVA
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania (i) inainte de primirea unui serviciu pentru care este obligat la plata taxei sau (ii) inainte de prestarea unui serviciu de la acest sediu fix catre un beneficiar persoana impozabila care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru;
– in plus, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix cum ar fi: (i) livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare; (ii) prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere; (iii) operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora; (iv) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar neinregistrata in Romania, are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA daca presteaza servicii cu locul prestarii intr-un alt stat membru pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei;
– persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar neinregistrata in Romania, are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA daca primeste servicii de la un prestator stabilit in alt stat membru, pentru care aceasta persoana impozabila, in calitate de beneficiar al serviciului, este persoana obligata la plata taxei.

g. Cerinte obligatorii privind forma facturilor
Au fost aduse modificari cu privire la informatiile obligatorii dintr-o factura printre care mentionam:
– In cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la dispozitiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 a UE sau orice alta mentiune din care rezulta ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa.

h. Taxare inversa pentru importul de bunuri
S-a prelungit cu inca un an termenul de la care nu se va face plata efectiva la organele vamale a TVA pentru importul de bunuri de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 (1 ianuarie 2013).

sursa: Ernst & Young Romania

1 COMENTARIU