Taxa pe poluare instituita prin reglementarea romana si care se aplica vehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru este contrara dreptului Uniunii

Astfel, aceasta reglementare are ca efect sa descurajeze importul si punerea in circulație a vehiculelor de ocazie cumparate in alte state membre

Reglementarea romana1 a instituit, incepand de la 1 iulie 2008, o taxa pe poluare care trebuie sa fie platita cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania. Reglementarea menționata nu face distincție intre vehiculele fabricate in acest stat membru si cele produse in strainatate. De asemenea, aceasta nu face distincție intre vehiculele noi si vehiculele de ocazie.

Domnul Tatu, resortisant roman, locuieste in Romania si a cumparat un automobil de ocazie in Germania, in iulie 2008, la prețul de 6 600 de euro. Acest vehicul avea o capacitate cilindrica de 2 155 cm3 si respecta norma de poluare Euro 2. Fabricat in 1997, vehiculul respectiv a fost inmatriculat in Germania in acelasi an.

Pentru a putea sa inmatriculeze acest vehicul in Romania, domnul Tatu a trebuit sa plateasca suma de 7 595 de lei (aproape 2 200 de euro) ca taxa pe poluare. Apreciind ca taxa este contrara dreptului Uniunii, domnul Tatu a solicitat restituirea sumei platite. Astfel, acesta invoca faptul ca taxa este incompatibila cu dreptul Uniunii, intrucat este aplicata tuturor vehiculelor de ocazie importate in Romania dintr-un alt stat membru si inmatriculate pentru prima data in Romania, in condițiile in care, in cazul vehiculelor similare deja inmatriculate in Romania, aceasta taxa nu este aplicata cu ocazia revanzarii lor ca vehicule de ocazie.

- publicitate -

Tribunalul Sibiu (Romania), sesizat cu litigiul, adreseaza Curții de Justiție intrebari cu privire la compatibilitatea acestei reglementari cu dreptul Uniunii.

Prin hotararea pronunțata astazi, Curtea aminteste ca dreptul Uniunii interzice fiecarui stat membru sa aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decat cele care se aplica produselor naționale similare. Aceasta interdicție vizeaza garantarea neutralitații depline a impozitelor interne fața de concurența dintre produsele care se afla deja pe piața interna si produsele din import.

În continuare, Curtea constata ca regimul de impozitare instituit prin reglementarea romana nu face vreo deosebire nici intre vehicule in funcție de proveniența lor, nici intre proprietarii acestor vehicule, in funcție de cetatenia sau naționalitatea lor. Astfel, taxa este datorata independent de cetatenia sau naționalitatea proprietarului vehiculului, de statul membru in care acest vehicul a fost produs si de faptul ca vehiculul a fost cumparat pe piața naționala sau importat.

Cu toate acestea, chiar daca nu sunt intrunite condițiile unei discriminari directe, un impozit intern poate fi indirect discriminatoriu din cauza efectelor sale.

1 Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008). În speța este aplicabila OUG nr. 50/2008 in versiunea sa inițiala, fara modificarile ulterioare.
Pentru a verifica daca aceasta taxa creeaza o discriminare indirecta intre autovehiculele de ocazie importate si autovehiculele de ocazie similare prezente deja pe teritoriul național, Curtea examineaza in primul rand daca aceasta taxa este neutra fața de concurența dintre vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie similare, inmatriculate anterior pe teritoriul național si supuse, cu ocazia acelei inmatriculari, taxei in cauza. În al doilea rand, Curtea examineaza neutralitatea acestei taxe intre vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie similare care au fost deja inmatriculate pe teritoriul național inainte de intrarea in vigoare a taxei, respectiv la 1 iulie 2008.

În ceea ce priveste primul aspect al neutralitații taxei, Curtea aminteste ca exista o incalcare a dreptului Uniunii atunci cand valoarea taxei aplicate unui vehicul de ocazie importat depaseste valoarea reziduala a taxei incorporate in valoarea vehiculelor de ocazie similare deja inmatriculate pe teritoriul național.

În aceasta privința, Curtea constata ca reglementarea romana este conforma cu dreptul Uniunii intrucat ia in considerare, la calcularea taxei de inmatriculare, deprecierea vehiculului si asigura astfel ca aceasta taxa nu depaseste valoarea reziduala incorporata in valoarea vehiculelor de ocazie similare care au fost inmatriculate anterior pe teritoriul național si au fost supuse acestei taxe cu ocazia inmatricularii lor.

În schimb, in ceea ce priveste al doilea aspect al neutralitații taxei, Curtea constata ca reglementarea romana are ca efect faptul ca vehiculele de ocazie importate si caracterizate printr-o vechime si o uzura importante sunt supuse – in pofida aplicarii unei reduceri substanțiale a valorii taxei care ține seama de deprecierea lor – unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lor de piața, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piața naționala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala.

În aceste condiții, reglementarea respectiva are ca efect descurajarea importului si punerii in circulație in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre.

Or, chiar daca dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa introduca impozite noi, acesta obliga fiecare stat membru sa aleaga taxele aplicate autovehiculelor si sa le stabileasca regimul astfel incat acestea sa nu aiba ca efect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie naționale si descurajarea, in acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.

În consecința, Curtea apreciaza ca dreptul Uniunii se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulație, in statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piața naționala.

Referinte:
Sursa: Comunicat de presa CE
CURIA: Textul integral al hotararii.