Codul Fiscal consolidat 30 iunie 2008 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
-Art. IX din OUG nr. 94/2008 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 30 iunie 2008, este Codul fiscal consolidat 25 mai 2008 astfel cum a fost actualizat prin:
– abrogarea literei c) a alineatului (5) la articolul 21 – in vigoare din 30 iunie 2008 potrivit OUG nr. 94/2008,
– introducerea unui nou alineat, alin. (6), la articolul 21 – in vigoare din 30 iunie 2008 potrivit OUG nr. 94/2008.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC2 text legal modificat/adaugat AC2
AC2 text legal abrogat AC2.

Informatii despre versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -