Informare MFP – Directia de legislatie in domeniul TVA, publicata pe infotva.mfinante.ro > Informatii despre regimul TVA >> Referinte

Urmare numeroaselor solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA, in vederea clarificarii regimului TVA aplicabil operatiunilor de negociere in acordarea de credite, facem urmatoarele precizari:

La data de 1 ianuarie 2008 prin Hotararea Guvernului nr. 1579/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, au fost aduse o serie de clarificari privind regimul TVA aplicabil operatiunilor financiar-bancare, inclusiv in ceea ce priveste definirea notiunii de negociere in instrumente financiare, in sensul aplicabilitatii scutirilor de taxa pe valoarea adaugata.

Aceste prevederi au un caracter explicativ, fiind aplicabile si operatiunilor derulate anterior introducerii in norme a respectivelor clarificari.

Astfel, potrivit alin. (2) al pct. 35 din norme, este considerata negociere in operatiuni financiar-bancare asigurarea tuturor demersurilor necesare pentru ca cele doua parti direct implicate, respectiv clientul si prestatorul de servicii financiar-bancare, sa intre in relatie contractuala. Simpla culegere, prelucrare a datelor si furnizare a rezultatelor nu reprezinta negociere in operatiuni financiar-bancare, asa cum rezulta si din decizia Curtii Europene de Justitie in Cazul C-235/00 CSC.

- publicitate -

În acest sens, potrivit Deciziei in cazul Curtii Europene de Justitie C-235/2000 (CSC) in ceea ce priveste negocierea in legatura cu instrumentele financiare trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

– scopul negocierii este de a face tot ceea ce este necesar pentru ca cele doua parti implicate sa incheie un contract, fara ca negociatorul sa aiba un interes personal in termenii contractuali;

– simpla culegere, prelucrare a datelor si furnizare a rezultatului, nu reprezinta negociere.

Prin urmare, in vederea aplicabilitatii scutirii de TVA pentru operatiunile de negociere in acordarea de credite, este necesara o analiza de la caz la caz, astfel:
– În cazul in care potrivit prevederilor contractuale societatea prestatoare este remunerata numai daca rezultatul activitatii se concretizeaza prin aprobarea unui dosar de credit, serviciile prestate reprezinta negociere de credite potrivit alin. (2) al pct. 35 din norme si prin urmare, le sunt aplicabile prevederile art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal, referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere.
– În situatia in care potrivit prevederilor contractuale societatea prestatoare este remunerata indiferent de rezultatul activitatii, respectiv daca urmare serviciilor prestate se aproba sau nu dosarul de credit, serviciile realizate nu reprezinta servicii de negociere de credite scutite de taxa in sensul art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal, fiind taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

sursa: 09-09-2009 mfinante.ro