ANEXA nr. 3 din ORDINUL nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile

MODELELE DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

[modele documente financiar contabile – 53 pagini – format editabil WORD sau format PDF]

REGISTRUL-JURNAL

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI

REGISTRUL-INVENTAR

- publicitate -

CARTEA MARE

CARTEA MARE (ŞAH)

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

FIŞA MIJLOCULUI FIX

BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE

PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE / DE DE CLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE (Cod 14-2-5)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)

ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE

PROCES-VERBAL privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in anexa la procesul-verbal de receptie provizorie

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE (Cod 14-2-5/b

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

BON DE PRIMIRE ÎN CONSIGNAŢIE

BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE

BON DE CONSUM

BON DE CONSUM (COLECTIV)

FIŞĂ LIMITĂ DE CONSUM

LISTĂ ZILNICĂ DE ALIMENTE

DISPOZIŢIE DE LIVRARE

CAVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

FIŞĂ DE MAGAZIE

FIŞĂ DE MAGAZIE (cu doua unitati de masura)

FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ

REGISTRUL STOCURILOR

REGISTRUL STOCURILOR

LISTĂ DE INVENTARIERE

LISTĂ DE INVENTARIERE

LISTĂ DE INVENTARIERE

CHITANŢA

CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ

PROCES-VERBAL DE PLĂŢI

DISPOZIŢIE CĂTRE CASIERIE

REGISTRU DE CASĂ

REGISTRU DE CASĂ

REGISTRU DE CASĂ (in valuta)

REGISTRU DE CASĂ (in valuta)

CBORDEROU DE ACHIZIŢIE

BORDEROU DE ACHIZIŢIE (de la producatori individuali)

DECONT PENTRU OPERAŢIUNI ÎN PARTICIPAŢIE

STAT DE SALARII

STAT DE SALARII

STAT DE SALARII

STAT DE SALARII

LISTĂ DE AVANS CHENZINAL

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) ÎN STRĂINĂTATE

DECONT DE CHELTUIELI

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE

NOTĂ DE DEBITARE – CREDITARE

NOTĂ DE CONTABILITATE

EXTRAS DE CONT

JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASĂ ŞI BANCĂ

JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII

SITUAŢIA ÎNCASĂRII ACHITĂRII FACTURILOR

JURNAL PRIVIND CONSUMURILE Şl ALTE IEŞIRI DE STOCURI

JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE

BORDEROU DE IEŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE

JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE

FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCŢIE

FIŞĂ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI

FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE

FIŞĂ DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE (in valuta si lei)

DOCUMENT CUMULATIV

DOCUMENT CUMULATIV

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢĂ DE VERIFICARE

BALANŢA ANALITICĂ A STOCURILOR

SITUAŢIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE

SITUAŢIA BUNURILOR SECHESTRATE

DECIZIE DE IMPUTARE

ANGAJAMENT DE PLATĂ

1 COMENTARIU