(1) Ministerul Finantelor Publice infiinteaza o Comisie fiscala centrala, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Comisia fiscala centrala este coordonata de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care raspunde de politicile si legislatia fiscala.
(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Abrogat.
(6) Abrogat.
(7) Abrogat.
(8) Abrogat.

- publicitate -

4 COMENTARII

  1. Potrivit art. 2 din OMEF nr. 1318/2008: Competenta Comisiei centrale fiscale este limitata la: (1) problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei; si (2) problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

    OMEF nr. 1318/2008 prevede la art. 12 ca solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete. Cu alte cuvinte, ordinul prevede ca deciziile de interpretare ale comisiei au caracter retroactiv, fapt ce contravine principiului neretroactivitatii legii de la art. 15 din Constitutie.

  2. Alin. (5)-(8) ale art. 6 au fost introduse de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
    Alin. (5)-(8) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MOf nr. 580 din 5 iulie 2005.