Sari la conținut

OUG 35/2011 – Stabilirea unor masuri privind programe de interes public sau social, obligatii fiscale si functionarea optima a institutiilor statului, pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 35/2011 din 30 martie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
2011-04-11 – Modifica si/sau completeaza OG nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.
2011-04-11 – Modifica si/sau completeaza OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
2011-04-11 – Modifica si/sau completeaza OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
2011-04-11 – Modifica si/sau completeaza OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
2011-04-11 – Data intrarii in vigoare: 11 Aprilie 2011
2011-04-11 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 253 din 11 aprilie 2011

ORDONANTA DE URGENTA nr. 35/2011 din 30 martie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale

Avand in vedere necesitatea reglementarii de urgenta a situatiei in care Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. asigura asistenta tehnica in pregatirea si derularea programelor de interes public sau social, pentru obiective de investitii a caror finantare este asigurata integral de catre autoritatile administratiei publice centrale sau autoritatile administratiei publice locale, fara plata cheltuielilor forfetare in cuantum de 5%,
in lipsa conditionarii la plata catre Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. a unor cheltuieli forfetare pentru asistenta tehnica asigurata in pregatirea si derularea programelor de interes public sau social, autoritatile administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale se vor implica mai activ din punct de vedere financiar in realizarea programelor, actiune utila si constructiva care conduce la o implementare mai rapida si sustinuta a proiectelor de investitii.
Dezvoltarea programelor de interes public sau social derulate de catre Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. ajuta la imbunatatirea calitatii vietii si sigurantei cetateanului.
Amanarea adoptarii acestei masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste executarea mai multor proiecte de investitii la nivelul intregii tari si, implicit, ar duce la scaderea locurilor de munca.
De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala le are asupra dezvoltarii proiectelor de investitii din cadrul programelor desfasurate in cadrul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.
Neadoptarea in regim de urgenta a acestei masuri ar avea consecinte negative in indeplinirea obiectivelor asumate in sensul desfasurarii programelor de investitii la nivelul intregii tari.
Avand in vedere costul suplimentar pe care contribuabilii sunt nevoiti sa il suporte prin existenta obligativitatii certificarii declaratiilor fiscale anuale de catre un consultant fiscal, inaintea depunerii lor la organul fiscal, se retine ca mentinerea acestei obligatii va atrage nemultumirea contribuabililor, va produce prejudicii relatiei contribuabil-stat si va determina neconformarea contribuabililor cu prevederile legale in ceea ce priveste obligatiile de declarare.
Luand in considerare necesitatea obiectiva a completarii statului de functii al Consiliului Superior al Magistraturii si al Înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru asigurarea functionarii optime a acestor institutii fundamentale ale statului roman, se retine ca neadoptarea acestei masuri va genera in continuare dificultati deosebite pentru buna functionare a Consiliului Superior al Magistraturii si a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu consecinte negative deosebite pentru realizarea atributiilor legale ale acestor institutii.
Avand in vedere ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile prevazute efectueaza cheltuieli de protocol in baza actelor administrative emise de ordonatorul principal de credite al fiecarei institutii,
constatandu-se practica neunitara in aplicarea legii a unor institutii publice cu atributii de control, care este de data recenta si in totala contradictie cu practica mai veche a acelorasi institutii publice cu atributii de control, realizata in legatura cu aplicarea acelorasi texte de lege, in speta Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare faptul ca interpretarea diferita a normelor legale creeaza premisele unor abuzuri si ilegalitati in activitatea acestor institutii cu atributii de control,
retinandu-se ca neaplicarea masurilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta ar decredibiliza activitatea acestor institutii publice cu atributii de control, ar genera arbitrarul in legatura cu aceasta activitate si ar produce consecinte negative, uneori foarte grave, inclusiv penale si pecuniare, pentru angajatii si conducatorii institutiilor publice controlate, fara a exista o vina reala,
constatandu-se ca intarzierea adoptarii masurilor cuprinse in prezentul act normativ ar avea consecinte grave asupra desfasurarii activitatii institutiilor prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Dupa alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

„(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), in devizul general al lucrarilor a caror finantare se asigura integral de catre autoritatile administratiei publice centrale sau de catre autoritatile administratiei publice locale nu se vor prevedea cheltuielile forfetare in cuantum de 5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj/devizului, dupa caz.”

ART. II
Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

ART. III
(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, posturile vacante de specialitate juridica, finantate prin legea bugetului de stat, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Înaltei Curti de Casatie si Justitie pot fi ocupate prin examen sau concurs in conditiile legii.
(2) Prevederile art. 22 alin. (2^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si functiilor de conducere care se ocupa in baza unui contract incheiat potrivit legii.
(3) Prevederile art. 22 alin. (2^2) si (2^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si institutiilor, precum si autoritatilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat aflate in subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

ART. IV
În cuprinsul art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenii si expresiile urmatoare se interpreteaza dupa cum urmeaza:
a) sintagma „cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante” se refera la categorii de cheltuieli, iar nu la tipuri de actiuni;
b) sintagma „normative proprii” se refera la actul administrativ al ordonatorului principal de credite al institutiilor prevazute.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: –––––
Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Gabriela Udrea
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 30 martie 2011.
Nr. 35.

––-

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version