MFP: Precizari privind calculul si platile anticipate a profitului impozabil 2011

48

COMUNICAT DE PRESA MFP nr. 1090436 / Data: 20.04.2011

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
Plata impozitului pe profit se face astfel:
(1) Prin sistemul platilor anticipate, obligatoriu pentru societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.
Acesti contribuabili au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.55/2011 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual, indicele de inflatie pentru anul 2011 este 3,2%.
Prin exceptie, contribuabilii nou-infiintati sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata;
(2) Plata anuala a impozitului pe profit, sistem de plata practicat de urmatorii contribuabili:
a) organizatiile nonprofit;
b) contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
(3) Ceilalti contribuabili care, potrivit legii, datoreaza impozit pe profit, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata.
Începand cu anul 2012, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la pct.(1);

ATENTIE! Pentru anul 2011, cu exceptia societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, ceilalti contribuabili NU au obligatia efectuarii platilor anticipate in contul impozitului anual pe profit, calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent si a indicelui de inflatie.

Informatii detaliate se pot obtine la:
– birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
– telefonic, la Centrul de asistenta a contribuabililor, la nr.0314039160;
– accesand pagina de Internet, www.anaf.ro.”

sursa: mfinante.ro – Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media

- Publicitate -